Vol 1, No 1 (2022)

JISYAKU

Daftar Isi

Artikel

Muawiyah Muawiyah, Khairil Anwar, M. Luthfi S.P
PDF
1-12
Dwi Hariyati Laili, Abdul Helim, Baihaki Baihaki
PDF
13-26
Yulia Cahyaindahni, Sadiani Sadiani, M. Luthfi S.P
PDF
27-40
Lailatus Saidah Fitriah Akbar, Maimunah Maimunah
PDF
41-53
Ahmad Sabran, Abdul Helim, Erry Fitrya Primadhany
PDF
54-66
Yunizar Prajamufti
PDF
67-83
Imam Wahyudi, Sadiani Sadiani, Novita Angraeni
PDF
84-99
Muhammad Norhadi
PDF
100-112
Siti Nur Janah, Reza Noor Ihsan
PDF
113-124
Al-Khalifi Nazila Magfirah, Muhammad Wahyuda, Rina Rina, Sabarudin Ahmad
PDF
125-136