People

Peer Reviewer

Jasiah jasiah, IAIN Palangka Raya, Indonesia

Muhammad Hasan, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

Aan Subhan Pamungkas, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Syamsuardi Saodi, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

Hayyan Ahmad ulul Albab, Universitas Islam Lamongan, Indonesia

Novan Novan Ardy Wiyani, IAIN Purwokerto, Indonesia

Sutrisno Sutrisno, (ID Scopus: 57208027311) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Sunan Kalijaga, Indonesia

Dakir Dakir, (ID Scopus: 57224616963), Indonesia

Mr Ence Surahman, (SCOPUS ID:57208598800), Ph.D. Scholar at National Tsing Hua University Taiwan (WoS ID:N-8022-2018), Taiwan, Province of China

Hamdanah Hamdanah, IAIN Palangka Raya, Indonesia

Fauzan Fauzan, (Scopus ID: 57209616253; h-index:0) UIN Syarif Hidayatulah, Indonesia

Mustofa Abi Hamid, [Scopus ID: 23012354500], Faculty of Teacher Training and Education, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten, Indonesia

Ahmad Arifuddin, (Scopus ID: 57209451470; h-index:0) IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

Dinn Wahyudin, Scopus ID: 57200552186 Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

Maulidya Ulfah, (Scopus ID: 57226730490) IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

Wildan Saugi, IAIN Samarinda, Indonesia

syarifah salmah, UIN Antasari, Indonesia

Laili Wahyunita, IAIN Palangka Raya, Indonesia

Cecep Kustandi, Scopus ID: 57210157420 Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

Imam Machali, (Scopus ID: 57226733310) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Muh Tawil, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

Andi Prastowo, PGMI UIN Sunan Kalijaga, Indonesia